Op dit moment heeft de IP Academie het volgende aanbod.

Infectie Preventie Adviseur (IPA)

Wat is een IPA

De Infectie Preventie Adviseur (IPA) is een functionaris of rol binnen de instelling die een schakel vormt tussen de (externe) Deskundige Infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de zorgorganisatie. Wanneer een organisatie beschikt over contactpersonen ofwel aandachtsvelders voor infectiepreventie (CIP), kan de IPA een coördinerende rol ten aanzien van deze aandachtsvelders invullen. De IPA is de “spin in het web” in de organisatie als het gaat om infectiepreventie. De IPA vormt samen met de Specialist Ouderengeneeskunde (SO), de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of andere medisch specialist en een manager, de “gouden driehoek” voor infectiepreventie. Deze driehoek vormt de basis van ontwikkeling en borging van infectiepreventie in de organisatie

Een IPA beschikt over competenties om medewerkers te motiveren, stimuleren en overtuigen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de implementatie en verbetering van de naleving van het infectiepreventiebeleid van de instelling. Verder ondersteunt de IPA de DI binnen de muren van de instelling in signalerende en uitvoerende zin. 

Doel van de training

Het zodanig voorzien van kennis en vaardigheden, dat de cursist in staat is, samen met de andere partners, infectiepreventie binnen de muren van de instelling te ontwikkelen en te borgen. 

Inhoud van de training

Onderstaande mindmamp geeft een beeld van de inhoud van de training. Een aantal onderwerpen is als voorbeeld iets gedetailleerder uitgewerkt.

Trainingsdagen en opdrachten

De training bestaat uit 5 trainingsdagen met meerdere specialistische gastdocenten, die over een aantal maanden gespreid zijn. Dit om de cursisten voldoende tijd te geven om het geleerde toe te kunnen passen en de opdrachten die meegegeven zijn, uit te kunnen werken. De te verwachten studiebelasting van de huiswerkopdrachten omvat 15-20 uur. De uit te voeren opdrachten zijn toegespitst op de locale situatie, waardoor de huiswerkopdrachten direct een aandeel kunnen leveren in de opbouw/verbetering van infectiepreventie in de organisatie. Bij inschrijving van de cursist dient de organisatie toestemming te verlenen aan de cursist om de betreffende opdrachten binnen de instelling uit te voeren. 

Doelgroep

De cursist dient aan de volgende toelatingseisen te voldoen om deel te kunnen nemen aan de training.

de cursist is een niveau 4 verpleegkundige/zorgmedewerker

of

de cursist is minimaal een niveau 3 zorg-medewerker met HBO werk en denkniveau en goede communicatieve en organisatorische capaciteiten

of

de cursist is HBO geschoold praktijkverpleegkundige, kwaliteitsfunctionaris, beleidsmedewerker, kwaliteitsverpleegkundige, verpleegkundige niveau 4

en

de cursist heeft toestemming en de mogelijkheid om de praktische huiswerkopdrachten binnen de instelling invulling te geven.

Kosten training

de kosten van de training bedragen €0011,- per cursist. Hierin is opgenomen

5 dagen training van 09.00-16.00 uur

koffie, thee, Lunch

toegang tot het digitale platform van de IPA opleiding

trainingsonderdelen verzorgd door gastdocenten

certificaat bij aanwezigheid op alle dagen en uitvoering van de huiswerkopdrachten